Moudrost včerejška je osudem zítřka a vždy radostí dnes, tady a teď.

Nepřehlédněte:

 

 KALENDÁŘ DUŠE - INSPIRACE NA KAŽDÝ TÝDEN!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Jsem tady

Yvetta Ellerová - certifikovaná terapeutka

--------------------------------------------------------------------------

Od té doby jsem tady.

Můj život je vše – tělo, mysl, city, vůle, Bůh, vše co si umím představit.

A do jaké míry to „vše“ spolu spolupracuje, do té míry se to „vše“ ve světě manifestuje.

Mou nejšťastnější profesí je terapie a poradenství a semináře a hudba a zpěv a barvy a poezie a psaní a hraní a ...

Každopádně za vše vděčím inspiraci (vnitřní i vnější), rodině, dětem, přátelům, moudrým učitelům, svým „pomocníkům“, Andělům, všemu, co mne potkalo .

Tvořím a přetvářím staré na nové, nechávám se inspirovat a věřím, že inspiruji i druhé.

 

Mám vše, co potřebuji, prostě …  teď jsem tady

Terapie

 

Jste unaveni, vyčerpaní? Bolí vás už dlouho záda? Trpíte bolestmi hlavy nebo chronickým onemocněním? 

Trápí vás nadbytečné kilogramy? 

Máte deprese a nevíte jak z toho ven? Míváte občas bezdůvodné pocity úzkosti  a  strachu?  

Děti pláčou, zlobí, vzdorují, neposlouchají a nevíte si rady?Ve škole mají stále stejné problémy? 

Nebaví vás práce? Pracujete do vyčerpání a peněz stále nedostatek? Rádi byste něco jiného, ale nevěříte, že to je možné?

Nevěříte si? Chtěli byste se cítit lépe, šťastněji a zdravěji?

Terapie je jedna z mnoha možností, jak osobní těžkosti klidně přetvořit do radosti. Dokonce i s humorem.

TERAPIE je tvořivým procesem, vycházejícím z mých celoživotní zkušeností (EFT, NLP, muzikoterapie, arteterapie, eurytmie, reflexní terapie, aromaterapie, chiromancie, joga, koučink a také mnohaletá praxe a STUDIUM.

Moje služba nabízí radu či terapii, pokud například:

-       se potýkáte opakovaně se stejnými či podobnými problémy 

-       máte těžkosti ve vztahu 

-       máte malé děti a velké problémy

-       máte děti už velké a problémy ještě větší

-       potřebujete jakoukoliv změnu

-       už jste vyzkoušeli ledasco, zaplatili bůhví kolik a žádná změna

-       přestáváte věřit, že změna je možná

-       máte strach (v různých podobách a v rozmanitých situacích)

A ještě se ptám:

-       Jste šťastni?

-       A co zdraví?

-       A co práce? Ta vás baví?

-       A co hojnost?

-       Máte strach?

-       Víte o svém strachu?

-       Nemáte JISTOTU, že byste nějakou změnu zvládli?

Pak odpovídám:

-       nebojte, zvládnete!

-       zvládli jiní, zvládnete i vy.

Klidně a s radostí.

Jak probíhá se-tkání, jak a v čem terapie pomáhá, komu je určena a mnohem více se dovíte dál nebo ZDE.

Když jsem byla před mnoha lety ve velké zdravotní nouzi (smrtelné) a setkala se s omezenými možnostmi lékařské vědy, zavedl mne život na průzkum cesty alternativní – sebeuzdravování. Poznala jsem, že bez vědy, a tedy i medicíny, se neobejdu, jsou úžasné, ale bez duchovních souvislostí také ne.

Tak jsem je propojila. A uzdravila se. Mohu-li já, pak můžete i vy.

Vím z praxe, jaké strachy a obavy, nedůvěra a nejistoty předcházejí rozhodnutí vyhledat nějakou pomoc. A vím také z praxe, že je možné poznat, jak je radost přirozenou součástí našich životů, a že je možné strachy opouštět.

Rozodnutí máte ve svých rukou.

Jako certifikovaný terapeut jsem pro klienty průvodcem, pracuji s velkou obezřetností vůči jejich osudu.

Pozn. Terapie nenahrazuje odbornou lékařskou péči.

jak probíhá se-tkání (terapie)?

Velmi jednoduše, klidně.

Při počátečním naslouchání vašemu aktuálnímu či akutnímu problému mi moje zkušenosti nabízejí způsoby, jak odlehčit od dané zátěže okamžitě, posléze využívám různých relaxačních technik, které vedou k trvalé změně.

Zpravidla již po prvním sezení se každému klientovi uleví, cítí se "normálně", ja často říkají.

Se-tkání netrvá déle než 60 - 90 minut.

Počet setkání závisí na intenzitě daného problému. Doporučuji minimálně 3 - 5 se-tkání.

Nazývám terapeutické sezení slovem "se-tkání", protože se jedná o společný tvořivý proces, v němž se tkají nitky dalšího života. 

Využívám rovněž své zkušenosti s energetickou psychologíí, tedy se schopností vnímat energie, a ty podle potřeb různým způsobem usměrňuji, "čistím".

Součástí terapie je doporučení na harmonizující esence, se kterými mám vynikající zkušenosti.

 

Jak a v čem pomáhá tato terapie?

Terapie umožňuje uvolnit proudění často zablokované energie, což vzniká nejrůznějšími životními zkušenostmi, které jsou „usazeny“ v těle tak dokonale, že si jich vůbec nemusíte být vědomi. Tato "nevědomost" není žádné selhání, naopak, mohla být v průběhu vašeho života velmi užitečná. 

Ale v okamžiku, kdy pocítíte, že určitá situace je pořádně nepříjemná, nevíte jak změnit a zlepšit to či ono, kdy bolesti fyzické nebo psychické jsou neúnosné, potřebujete změnu a nevíte jak jí dosáhnout, pak se jedná o chvíli, kdy vaše vlastní vědomé síly dovolují nahlédnout sebe sama, a dovolí vždy jen tolik, kolik zvládnete ku prospěchu svému. Není čeho se bát. 

V průběhu terapie jsou vaše citové zkušenosti velmi jemně, přirozeně a klidně uvolňovány, až k pocitu úlevy, mizení bolesti, každopádně utišení akutních problémů i celkovému radostnému pocitu. Jedná se o váš vlastní tvořivý proces, ve kterém jako průvodce vám mohu pomoci hledat a nacházet zdroje vašich vlastních sil, kterými se můžete „uzdravit“, a to s velkou obezřetností, abych nenarušila děj vašeho osudu, ale abyste se mohli cítit šťastnější i zdravější.

Doporučuji minimálně 3 - 5 sezení. 

Terapie pro děti a mládež

Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. (Saint Antoine Exupéry)

Protože jsem se více než 30 let věnovala malým dětem, byly to právě ony, kdo mne přivedly ke studiu tohoto oboru.

Pomocí terapie se u dětí daří upravit i zcela vyřešit různé druhy fyzických i chronických onemocnění, fobií, strachů, výchovných i vzdělávacích problémů a celou řadu dalších těžkostí.

Klidně a radostně. 

Děti jsou v mé praxi nejskvělejší a nejtvořivější "klienti".

 

Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít, s nimi být, milovat a vychovávat co nejlépe, a  jinak je nechat na pokoji. (J. W. Goethe)

 

Psychoterapeutické metody, podobně jako homeopatie či čínská medicína, vycházejí z jiných předpokladů než vědecké disciplíny, ale soulad vědy a alternativních přístupů může v konečném důsledku být velmi přínosný. Nejen pro zdraví vašich dětí, ale i pro šťastný životní pocit vás všech.

Jak se se mnou se-tkat?

Na individuální sezení (pro děti i dosplělé) se můžete objednat prostřednictvím kontaktu, tedy telefonicky (+420 606 689 357) nebo e-mailem: yvettae@seznam.cz

Konzultace je možná i prostřednictvím SKYPu, ale tato foma má samozřejmě omezené možnosti.

Jedná se o váš vlastní "tvořivý proces", při kterém jsem pouze průvodcem s velkou obezřetností.

Zkušenosti jsou velmi radostné.

Terapie v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči, ale může být, a věřte, že bývá, jejím velmi vhodným doplněním.

Jak jsem se k terapii dostala?

Všechny emoční zkušenosti jsou uloženy hluboce v paměti buněk a svůj počátek mají zpravidla v dětství. 

Já sama jsem od dětství, a to bylo v době totality, měla léčitelské sklony, komunikovla s různými bytostmi, ale nikdy nikomu o tom nevyprávěla. V pubertě jsem intenzivně studovala z těžko dostupných materiálů chiromancii (čtení z rukou) a věnuji se tomu dodnes. A od dětství jsem si přála, aby všechny děti byly šťastné a mohly dospělým sdělovat vše, co vidí, cítí, myslí, chtějí.

Proto mne práce přivedla k malým dětem a již vemi brzy jsem si uvědomila, že jsou krásné a úžasné a nepotřebují naši pomoc tolik, jako dospělí.

Všechny moje životní těžkosti i vážné nemoci (ze kterých jsem se díky alternativním cestám uzdravila) jsou nyní přetvořeny do formy, kterou předávám dál.

Mohu-li, pak musím. 

Celý svůj život tvořím

Ano, také tvořímpíšu, zpívámhraji si i pracuji.  

Kromě toho všeho jsou dalším prostředkem manifestujícím skutečnost, že zázraky se dějí, také ESENCE.

Dar přímo od Boha.

Odkazy:

Aktuální kurzy, workshopy, přednášky, možnosti mé pomoci a informace o Light-sofii naleznete zde nebo na stránkách SCHOLÉ.

 

terapEutické eSENCE young living

Úžasné. Vůbec si nedovedu představit, že bych tyhle esence neměla.
 
 
 
 
Y. eL. - jsou v této podobě obrazné i zvukové iniciály mého jména, ve skutečnosti se jedná o iniciály Young Living - nádherné společnosti, která pro nás, lidi, pěstuje a připravuje moudrostí naplněné esence rostlin. 
 
Jedná se o unikátní, v dosahu mé zkušenosti zatím jediné esenciální oleje terapeutické kvality, které můžete užívat vnitřně i vnějšně, pít, jíst, přidávat do pokrmů, nápojů, koupat se v nich, samozřejmě inhalovat, vlastně cokoliv, co vás napadne.
 
Mám vyzkoušeno, ověřeno, ale také vím, že nedůvěra je v tomto světě veliká a nabídky ještě větší. Já nenabízím, já vřele doporučuji, téměř bez pochyb
Jsou to esence radosti, hojnosti, zdraví,  což běžně dostupné esence neumožňují, jsou v mém životě manifestovaným zázrakem, požehnáním. 
 

Informace o esenciálních olejíčcích a dalších produktech YL vycházejí z mé zkušenosti, jsou pojmenováním pro můj osobní pohled a názor.

            
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trochu zajímavostí

Zakladatelem společnosti Young Living je Gery Young. "Nevaří na koleně", ale pracuje porfesionálně. Co však jeho práci posvěcuje a vede také k hojnosti, je poctivost, s jakou žije a tvoří. Je živým důkazem možného spojení profesionality, hojnosti, zdraví a lásky.

Možná právě proto i Dalajláma požehnal jeho dílu, jeho čistému záměru a laskavému životnímu postoji. I kdyby se na Geryho snesly hory pomluv (jako že se tak děje tu a tam), zůstane neohrožem, pakliže i jeho záměr zůstane stejný.

Nádhera. 

Esencím Y.eL. jsem důvěřovala mnohem dříve, než jsem se dověděla o přátelství Geryho s Dalajlámou, ale upřímně přiznávám, že Dalajlámovo požehnání mne v tomto světě plném nejistot přivedlo k ještě většímu klidu, a také k pevnější důvěře k sobě samé.

 

Nehoda není náhoda

Po nehodě, kterou Gery Young prožil ve svých 24 letech a která jej upoutala na invalidní vozík, se nevzdal. A tušíte správně - i přestože mu lékaři "předepsali" do smrti invalidní vozík, Gery se díky přírodě, esencím, speciálním masážím  ... dokázal uzdravit, energetiské dráhy páteře se zregenovaly a pak už jen poslechl hlas duše a přijal své uzdravení jako výzvu. Od té doby pomáhá v procesu regenerace životních sil všem, kteří chtějí, kteří důvěřují.

Není to pohádka, není to výmysl, je to jen schopnost přijímat zázraky, když k nám přicházejí. A ony přicházejí milosrdně stále a bez ustání. Jen je umět přijímat, viďte?

Malinko teorie

 

Tato terapeutická kvalita esencí překračuje hranice běžně známé aromaterapie.
 
Esenci je možné vnímat také jako aury rostliny, která samu rostlinu vyživuje božskou kvalitou (proto její zpracování je velmi náročné) a zároveň v sobě nese uzemňující prvek
.
Dá se také říci, že se jedná o životodárnou substanci, jakousi krev rostliny, která jí zajišťuje výživu, metabolickou výměnu, ochranu před parazity a odvádění toxinů. a stejným způsobem pak působí i na člověka.

Aby esenciální olej mohl mít alchymickou harmonizující sílu, nesmí být božská esence = životní síla rostliny nijak zmanipulována, nahrazována či doplňována syntetickými látkami... a z tohoto mála informací je už snad dost jasné, jaký dar nám příroda přináší a jakou úctu si zaslouží ti, kdo nám možnost esence užívat nabízejí a zprostředkovávají. Mám na Mysli Geryho Younga.

 
 

Malinko historie

 

Více než 6 000 let existují zánamy o používání esenciálních olejů, a to nejen k duchovním rituálům, ale převážně k léčení nemocí. Bible obsahuje minimálně 200 odkazů na aromatické látky, vykuřovadla směsi a masti. Jsou v ní uvedené příhody, kdy se díky esenciálním olejům lidé uzdravovali z velmi závažných onemocnění

Nebo mnohem později, za druhé světové války, lékař Dr. Valnet po vyčerpání antibiotik začal léčit bojová zranění rovněž esenciálními oleji, které vykazovaly silnější účinek v léčbě infekcí než antibiotika a zachránil tím mnoho lidských životů.

Dnešní výzkumy vedené Dr. Youngem ukazují, že většina virů, plísní a bakterií nemůže žít v přítomnosti většiny esenciálních olejů, hlavně těch s vysokým obsahem fenolů, carvacrilu, thymolu a terpenů.

Zdroj: Kapesní průvodce Esenciální oleje

Když vyzkoušíte, poznáte, a užasnete také.

A pokud vás to zaujalo, napište, ozvěte se. Věřte, budete rádi.

 

Mořský fytoplankton

 

Další esence přírody a přirozenosti.

Mořský fytoplankton ALFA 3 CMP - obsahuje v biologicky dostupné formě všechny esenciální aminokyseliny, omega 3 a 6 mastné kyseliny, lecitin, bioflavonoidy, vitamíny B, A, C, E, chlorofyl, chrom, kyselinu listovou a další.

- je indikátorem čistoty vody, ve znečištěné vodě hyne. Je 400x bohatší na živiny, důležité látky a energii než jakákoli jiná rostlina na Zemi! 

Tato poklidná síla přírody je součástíTerapeutické pleťové masky - s  výraznou, i když velmi jemnou relaxační silou, nejen vyhlazující vrásky, ale dodávající zmíněné esence vašemu tělu, pleti, obličeji.

 

terapeutická pleťová maska

Mořský fytoplankton, který je považován za zárodečnou matrici vzniku života, je TAKÉ PRO KRÁSU.
Životodárné informace v něm uložené jsou nám darovány právě prostřednictvím této přírodní medicíny.
 
Ano, jedná se sice o pleťovou masku, ale jako obvykle, v mém případě, neinformaovala bych virtuální svět o něčem, čeho už tak je plný, ale informuji o jedinečnosti a výjimečnosti.
 
Tato maska je přírodní plátýnko, které vyživuje, navozuje stav relaxace a uklidnění.
Umíte-li meditovat, můžete se nechat unést do hlubin s mořskou vůní a současně zkrášlíte svou pleť.
 
Esence léčivých látek totiž prostupuje kůží do nitra těla, do hloubky buněk, a současně způsobuje odvádění toxických látek z těla. Doporučuje se proto více pít (čistou vodu).
 
Terapeutickou masku velmi rádi užívají i muži.
 
 
Je báječným pomocníkem "upracovaných" a "upodnikatelovaných" lidí.
Obsahuje peptidy, které pronikají hluboko do kožních buněk a jak známo, jsou báječným pomocníkem redukce vrásek.
 
Ale - co je výjimečné - její přirozené složení a obsah, který nese, usnadňují a prohlubjí relaxační (meditační) stavy. Takže pomáhá nejen svými esencemi přírodních látek, ale rovněž esencemi jemnohmotných (duchovních) kvalit.
 
Součástí balení jsou také séra s mořským fytoplanktonem. 
 
Moje zkušenost je nad míru úžasná. Sama nepoužívám žádný syntetický krém, pouze přírodní oleje s esencemi, které střídám s touto maskou a sérem.
 
 
 
 

Účinky

 
Účinky terapeutické masky:
výživa pleti
regenerace pleti
kožní problémy na obličeji
relaxace
 
Účinky séra:
Telagenex-5 je nová, nadčasová a patentovaná technologie
vyživující, regenerují (plně nahrazuje pleťový krém)
oživuje unavenou pleť, unavené oči (oteklé)
působí jako prevence tvorby vrásek - ale nejen prevence, dokonce napomáhá viditelně k vyhlazování vrásek
chrání pokožku před poškozením volnými radikály, UV zářením a exhalacemi 
udržuje pleť mladou, zářící 
dodává svěží vzhled
 

zpět

„Esence je to, co se uskutečňuje v bytí.“ 

(Tomáš AkvinskýSumma theologica, I. 39. 2. 3)